הרצליה – קניון שבעת הכוכבים, הרצליה (שדרת שבעת הכוכבים 8)